"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Chestionar Angajatori

Fişiere ataşate

Prin prezentul chestionar se urmăreşte obţinerea informaţiilor necesare pentru realizarea proiectului„Reconversie profesionala în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucuresti-Ilfov”, proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in oameni”.

Chestionarul se adresează ordonatorilor de credite sau responsabililor cu resursele umane din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice şi v-am fi recunoscători dacă aţi acorda o parte din timpul dvs. pentru completarea acestuia.

Informaţiile solicitate sunt necesare în vederea elaborării unui studiu  privind corelarea cererii de pe piaţa muncii cu necesarul de formare profesională la nivel regional în domeniul administraţiei şi al serviciilor publice.Răspunsurile dvs. sunt strict confidenţiale[1] şi vor fi folosite doar în scopul unor prelucrări statistice.Detalii despre proiect gasiti pe portalul www.jobformAS.ro.

Dat fiind că veţi fi beneficiarii direcţi ai programului de instruire, vă rugam sa răspundeţi sincer, prin bifarea variantelor de răspuns corespunzătoare  opţiunilor dvs. sau scriind răspunsul în cuvinte, acolo unde este cazul.[1] Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004 Operator de date nr. 0023053.

 

 


Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6