"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activitatea de consiliere şi orientare profesională

În cadrul proiectului „Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov”, ID POSDRU/82/5.1/S/59862, s-au desfăşurat o serie de activităţi de consiliere de grup, dar şi de consiliere individuală vizând ocupaţii precum: inspector (referent) de resurse umane, contabil, auditor intern în sectorul public şi manager de proiect.

Activitatea de consiliere propriu-zisă s-a desfăşurat pe două paliere, de grup şi individuală.
Activitatea de consiliere cu grupul-ţintă a avut în vedere stabilirea celor mai bune oportunităţi de formare pe care proiectul le pune la dispoziţie persoanelor înscrise.
Activitatea desfăşurată în cadrul şedinţelor de consiliere de grup au vizat informaţii referitoare la:

 • piaţa muncii din România; - legislaţia care reglementează piaţa muncii;
 • măsurile care stimulează reducerea numărului de şomeri;
 • posibilităţile de reconversie a resurselor umane în domeniul administraţiei publice;
 • standardele ocupaţionale, de interes pentru cei în căutarea unui loc de muncă;
 • instrumentele folosite în selectarea resursei umane: anunţul de ofertă de lucru, curriculum vitae, interviul, testul, scrisoarea de intenţie;
 • profilul ocupaţional pentru ocupaţiile de: inspector (referent) resurse umane, contabil, auditor intern în sectorul public şi cea de manager de proiect.

În cadrul şedinţelor de consiliere individuală activităţile au vizat:

 • dezvoltarea documentelor de prezentare profesională: curriculum vitae şi scrisoare de intenţie;
 • folosirea Analizei SWOT, pentru identificarea propriilor puncte tari şi a celor slabe;
 • inventarierea propriilor cunoştinţe, competenţe, abilităţi şi motivaţii;
 • identificarea propriilor direcţii de dezvoltare: recalificare, specializare, perfecţionare;
 • modalităţile de identificare a ofertelor de muncă: aplicarea pentru locurile de muncă vizibile şi mai puţin vizibile.

Şedinţele de consiliere individuală şi de grup ne dau posibilitatea de a face unele observaţii utile în vederea unei mai bune desfăşurări a activităţilor din cadrul proiectului.

 • o slabă cunoaştere şi evidenţiere a punctelor proprii tari şi slabe, lipsa unor abilităţi şi a încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • participanţii apreciază şi cer aprofundarea în ceea ce priveşte cunoaşterea şi folosirea instrumentelor şi metodelor de căutare a unui loc de muncă;
 • o mai bună cunoaştere a standardelor ocupaţionale;
 • o mai bună cunoaştere a legislaţiei muncii pentru o mai bună valorificare a posibilităţilor persoanelor în căutarea şi găsirea unui loc de muncă

Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6