"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Anunt începere curs Asistent Social

Detalii legate de comunicat
Locaţie: 
Craiova Sediul CTFCAPL Craiova, str. Brestei, nr. 12
Data eveniment: 
Vi, 01/18/2013 - 14:00 - Jo, 01/31/2013 - 14:00

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara este o instituţie publică abilitată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor să organizeze programe de perfecţionare.

În cadrul proiectului „Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov”, ID proiect: 59862, Contract de finanţare nr. POSDRU/82/5.1/S/59862”, CRFCAPL Timișoara vine în sprijinul dumneavoastră şi vă propune următorul program de perfecţionare ce se va derula in perioada 18.01.2013 – 31.01.2013 de la ora 10 -14 in Craiova la sediul CTFCAPL Craiova, str. Brestei, nr. 12:

ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU, COD COR 346001

Participarea la acest program este gratuită, și se adresează persoanelor în căutarea unui loc de muncă, având ca obiectiv dezvoltarea abilităților de a elabora, planifica și implementa proiecte cu finanțare europeană.

Perioada de desfășurare: 10 zile

Tematica:

  • Comunicarea interpersonală, comunicarea interactivă
  • Organizarea lucrului în echipa multidisciplinară
  • Evaluarea complexităţii cazului şi intocmirea dosarului de caz
  • Evaluarea copilul din punct de vedere psihosocial şi fizic - urmărirea reintegrări psiho-sociale a copilului
  • Asigurarea legăturii între autoritatea tutelară şi familia potenţială

Examenul final de certificare va fi susţinut în faţa unei Comisii formată din reprezentanţi ai CNFPA şi ai C.R.F.C.A.P.L Timişoara, constând în prezentarea aplicaţiilor practice realizate şi în susţinerea unui test grilă. Ca urmare a absolvirii examenului, fiecare participant va primi:

Certificat de absolvire eliberat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Lector/formator: Maria Dumbravă

Documente necesare la inscriere:

  1. certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul (copie xerox)
  2. buletin sau Carte de identitate (copie xerox)
  3. act doveditor ultima şcoală absolvită (diploma bacalaureat)
  4. aviz medical de la medicul de familie cu menţiunea „apt pentru meseria de asistent social nivel mediu”
  5. adeverinţă de la Direcţia de Finanţe Publice că nu figurează cu alte venituri

Informaţii suplimentare la tel: 0768196431 sau 0768196432.


Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6