"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Bucureşti: Prima întâlnire în cadrul job club-ului

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti a organizat joi, 23 februarie 2012, la sediul său din str. Occidentului nr. 14, între orele 10.00-12.00, job club-ul prevăzut pentru al doilea an de implementare a proiectului „Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov”. Acesta este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”, axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Publicul ţintă este format de şomeri, persoane care solicită găsirea unui job de mai mult timp, fără succes, iar job club-ul reprezintă una dintre măsurile active adaptate situaţiei şi nevoilor individuale, care ajută persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să adopte o atitudine activă şi pozitivă. Cele 5 Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală care vor organiza periodic job cluburi sunt: Bucureşti, Craiova, Constanţa, Călăraşi, Timişoara.

La eveniment au participat 24 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Au fost abordate aspecte legate de preluarea şi prelucrarea informaţiilor relevante pentru etapa preliminară a procesului de recrutare şi selecţie, Teoria nevoilor (Maslow), Teoria lui Herzberg - factori motivaţionali/ psihologici, anunţul de recrutare, tehnicile de selecţie, elemente de legislaţie a muncii, rolul internetului în identificarea ofertei de locuri de muncă.

Totodată, paticipantii au fost instruiţi cu privire la modul de prezentare în faţa anjagatorului: limbajul non-verbal (ţinuta, punctualitatea, limbajul culorilor, paralimbaj, tonalitatea vocii etc), temele ce ar trebui abordate în cadrul unui interviu, întrebările –capcană ce ar trebui evitate etc.

În partea a doua a job clubului, participanţii au împărtăşit din experienţa dobândită la interviurile la care au participat, ocazie cu care au fost analizate punctele forte şi cele slabe. Ca exemple de bună practică, s-au făcut sugestii pentru potenţialele întâlniri cu angajatorii, aplicate prin simularea unui interviu.

Serviciile oferite în cadrul Job Club-urilor, dublate de existenţa website-ului, conduc la creşterea ratei de ocupare şi implicit la îmbunătăţirea posibilităţilor financiare a grupului ţintă. Pe parcursul derulării proiectului, vor fi desfăşurate mai multe astfel de acţiuni de către toate centrele de formare implicate. Pentru mai multe informaţii contactaţi cel mai apropiat centru de formare sau accesaţi periodic site-ul nostru.


Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6