"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Contextul proiectului

Proiectul susţine priorităţile Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, mai exact prioritatea P4: Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative şi subprioritatea de dezvoltare a capacităţii administrative şi a bunei guvernări, prin modernizarea managementului Resurselor Umane în domeniul administraţiei şi serviciilor publice.  Acest lucru se face şi prin recrutarea şi selecţia de personal cât mai bine pregătit, ceea ce urmaresc programele de dezvoltare profesională din proiect.

Proiectul este relevant pentru realizarea Planul Naţional de Formare Profesională pentru anul 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru realizarea Planurilor Naţionale de Formare Profesională care vor urma în anii 2010 şi 2011. Proiectul propus contribuie şi la realizarea priorităţii strategice: P5 din Programul Naţional de Reforme 2007-2010, privind creşterea gradului de ocupare şi a ratei de participare pe piaţa muncii.  Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 5 din POS DRU propunând facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor şi contribuind la atragerea şi menţinerea acestora pe piaţa muncii. Proiectul este pe deplin relevant şi coerent cu politicile şi strategiile naţionale sectoriale, precum şi cu documentele programatice pentru dezvoltarea resurselor umane. Proiectul este pe deplin relevant pentru Strategia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 2004-2010, deorece contribuie la atingerea celor trei obiective operaţionale pe termen mediu ale strategiei:

  • creşterea ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă cu cel putin 2,0 procente;
  • combaterea efectelor şomajului structural;
  • promovarea de programe de măsuri active pentru cel puţin 20% dintre şomerii pe termen lung.

 


Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6