"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Despre proiect

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov
Contract nr.: POSDRU/82 / 5.1 / S/ 59862
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"


Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov

Perioada de implementare: 1.09.2010 – 31.08.2013
Valoarea totală a proiectului: 11,892,675 Lei


Obiectiv general:

Integrarea pe piaţa muncii a şomerilor din regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov prin măsuri de reconversie profesională şi consiliere pentru grupul ţintă, în vederea creşterii şanselor acestora de a îşi găsi un loc de muncă în domeniul administraţiei şi serviciilor publice.

Obiective specifice:
1. Realizarea a 3 studii anuale privind corelarea cererii de pe piaţa muncii cu necesarul de formare profesională la nivel regional în domeniul administraţiei şi al serviciilor publice şi analiza nevoilor de formare a grupului ţintă.

2. Organizarea a 100 de programe de re-conversie profesională, perfecţionare şi specializare în funcţie de rezultatele studiilor pentru un număr minim de 1500 de persoane din regiunile ţintă în domeniul administraţiei şi al serviciilor publice.

3. Organizarea de 15 job cluburi – întâlniri ale grupului ţintă moderate de specialişti - pe durata proiectului în cele 5 regiuni de dezvoltare.

4. Dezvoltarea unui portal al proiectului pentru facilitarea accesului grupului ţintă la informaţii privind cerinţele pe piaţa muncii, ofertele de formare, consiliere profesională şi exemple de bune practici.

5. Evaluarea competenţelor profesionale a 100 manageri proiect din cele 5 regiuni de dezvoltare

6. Dezvoltarea a 4 programe de formare la distanţă în sistem e-learning pentru introducerea metodelor inovatoare de formare şi facilitarea accesului la informaţii a persoanelor din afara sediilor partenerilor.

7. Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a grupului ţintă privind beneficiile proiectului.


Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6