"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Formare profesională

În prezent,, conform calendarului de implementare, se desfasoara activitati de evaluare a necesarului privind imbogatirea competentelor persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca. Dat fiind ca veti fi beneficiarii directi ai programelor gratuite de instruire si a sesiunilor de consiliere si orientare profesionala, va rugam sa completati chestionarul anonim privind evaluarea necesarului de formare profesionala la nivel regional în domeniul administratiei si al serviciilor publice.
Completati formularul online sau descarcati versiunea tiparibila aici.

 

LISTA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZATE CNCFPA

 

Cerinţe specifice STUDII MEDII Cerinţe specifice STUDII SUPERIOARE
Agent agricol Auditor intern în sectorul public
Asistent maternal Contabil
Contabil Competente antreprenoriale
Competenţe antreprenoriale Director în învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştrii
Asistent social (nivel mediu) Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
Asistent personal al persoanei cu handicap grav Expert achiziţii publice
Agent poliţie comunitară Formator
Contabil Manager resurse umane
Inspector protecţia muncii Manager de proiect
Inspector resurse umane Manager al sistemelor de management de mediu
Lucrător social  
Utilizare calculator, prelucrare informaţii  

Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6