"Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Legislaţie

Regulamente Europene

 Regulament 1081/2006, referitor la Fondul Social European

 Regulament 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006

 Regulament 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale

 Regulament 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/2006

 Regulament 1084/2006, referitor la Fondul de Coeziune

 Regulament 1828/2006, cu privire la implementarea Regulamentului 1083/2006

 

Legislaţie referitoare la finanţare

H.G. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale

Memorandum pentru aprobarea Strategiei naţionale de comunicare a Instrumentelor Structurale 2007-2013

 

Alte reglementări de interes

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 - versiune actualizata la data de 30.05.2008

Legea nr. 188/1999, privind statului funcţionarilor publici

Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Codul Muncii


Autentificare utilizatori

Suport tehnic

Echipa suport tehnic:
E-mail: CallCenter@siveco.ro
Tel: 0372 11 44 00 ( reţea Vodafone),  apelabil din orice reţea la tarifele operatorului dumneavoastră.

Documente şi formulare

ActivitatiAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6